Kayıtlar

Fotoğraf

Üç kez yineliyorsanız.

"BİR" likten kuvvet doğar.

Her gün bir mucize oluyor.

Psişik

Ziyan edilmiş mental enerji