Kayıtlar

Şu andaki yanıtın ne?

Öğretmek öğrenmektir.

Mekanik insan

Daha iyi

Bilmeniz gereken bir şey var.